Psychotherapie

Psychotherapie: voor wie?
We kunnen allemaal wel eens te maken krijgen met een moeilijke periode in ons leven. Relationele, emotionele of psychische moeilijkheden kunnen ieders pad kruisen. Het lukt niet altijd om die moeilijkheden alleen door te komen. Hulp vanuit je omgeving is daarbij soms niet voldoende. Professionele hulp door een psycholoog of psychotherapeut kan dan een belangrijke aanvulling bieden. U kunt op eigen initiatief aanmelden, of doorverwezen worden door de huisarts, psychiater of andere hulpverlener.
Via gesprekstherapie gaan we aan de slag.

In een eerste gesprek wordt er besproken welke levensomstandigheden er precies voor zorgen dat u in gesprek komt. Er wordt ook stilgestaan bij welke verwachtingen u daarbij heeft van dit gesprek of deze begeleiding. Eens dit is afgestemd, kan er verder gewerkt worden. Dit gebeurt steeds via gesprekken. De achterliggende visie daarbij is deze van de systeemtherapie. Daarbij wordt een mens niet gezien als losstaand individu, maar wel als een persoon binnen een sociaal gegeven. We staan steeds in relatie. Relatie met ons gezin of onze familie, onze buurt, onze vrienden, ons werk, ons verleden, onze toekomst, onze maatschappij… . Gedachten, gevoelens en gedrag worden binnen deze relaties en interacties gezet en besproken. Op die manier wordt er naar verandering gewerkt. Soms kunt u ook aan 1 gesprek genoeg hebben om verder te kunnen.
Bij mij kunt u terecht als u jongvolwassene of volwassene bent. U kunt individueel komen, of met iemand mee. Ook koppels of gezinnen kunnen zich aanmelden.

 

Voor een consultatie bij mij betaalt u steeds 50 euro. Ze duurt maximum een uur. Sommige mutualiteiten voorzien in een (gedeeltelijke) terugbetaling. Gezien de grote verscheidenheid, kunt u best bij uw eigen mutualiteit informeren naar de mogelijkheden.

Veracx Hannelore   

 

Voor een afspraak : Rumbeeksesteenweg 130, 8800 Roeselare

                                        051/25 40 31 – kinedecaestecker@gmail.com