Rookstopbegeleiding

Rookstopbegeleiding.roken
Bent u een roker en wilt u graag stoppen? Denkt u dat dit u niet alleen lukt?
Een tabakoloog of rookstopbegeleider kan u daarbij helpen.
U kunt op eigen initiatief komen, of via doorverwijzing van huisarts of specialist. Voor een eerste consultatie wordt een uur uit getrokken. Daarbij gaan we na in welke mate u verslaafd bent, gaan we uw rookgedrag ontleden. We bespreken de eventuele bijkomende hulpmiddelen om tot een rookstop te kunnen komen. Eventueel wordt er al een stopdag uitgekozen en wordt die voorbereid.
In de latere consultaties wordt u verder begeleid in het volhouden (of werken naar een rookstop indien dit wat langer tijd vraagt). U krijgt meer en meer inzicht in de situaties waarin u zin krijgt in een sigaret (hoog-risico-situaties). U krijgt gaandeweg meer handvatten in het omgaan met deze zin en het weerstaan aan een sigaret. U wordt specialist van uw eigen rookgedrag en leert op gepast wijze omgaan met de rookstop. We proberen daarbij steeds een individueel plan op te stellen. Wat voor de ene werkt, werkt niet voor de andere. Iedereen is uniek en gaat op een eigen manier om met een uitdaging zoals stoppen met roken. We blijven ook aan de motivatie werken. Want dat is dé belangrijkste voorwaarde om tot een geslaagde rookstop te komen.
Als u mijn hulp hiervoor inschakelt, komt u terecht bij mij als erkend tabakologe. Dat betekent dat u recht hebt op de voorziene terugbetaling.

NIEUW TERUGBETALINGSSYSTEEM VANAF 1 JANUARI 2017 VOOR CLIENTEN GEDOMICILIEERD IN VLAANDEREN

De begeleiding door een erkend tabakoloog wordt tot 31 december 2016 terugbetaald door het ziekenfonds van de cliënt. Vanaf 1 januari 2017 zullen tabakologen echter rechtstreeks vergoed worden door de Vlaamse Overheid. Cliënten betalen nog wel een eigen bijdrage. Deze nieuwe terugbetalingsregeling geldt alleen voor inwoners van Vlaanderen.

Alle tabakologen werden door de VRGT geïnformeerd over het verdere verloop van dit nieuwe systeem. Deze informatie vindt u ook terug op de website van het Agentschap Zorg en Gezondheid.

Voorwaarden van het nieuwe systeem
 • De cliënt heeft elk jaar recht op 4 uur individuele begeleiding of 12 uur begeleiding in groep. Als het jaarlijkse aantal uren op zijn, heeft hij geen recht meer op een financiële tussenkomst van de Vlaamse overheid. Hij kan wel nog meer begeleiding krijgen, maar aan een hoger tarief.
 • De cliënt moet een tabakoloog raadplegen die is opgenomen in de lijst op www.tabakologen.be.
  Wilt hij liever stoppen in groep? Op vlaanderenstoptmetroken.be kan hij kijken of er in de buurt een groepsbegeleiding plaatsvindt.
Procedure
 • Vanaf 1 januari 2017 heeft de cliënt jaarlijks recht op 48 punten bij de terugbetaling van rookstopbegeleiding door een erkende tabakoloog. De tussenkomst geldt voor in totaal maximaal 4 uur individuele begeleiding of 12 uur groepsbegeleiding. Na elke consultatie bij een tabakoloog gaan er punten af. Bij een individuele begeleiding gaan er 3 punten per kwartier begeleiding af. Bij een groepsbegeleiding wordt er één punt per kwartier afgehouden.
 • Per dag kunnen er maximum 12 punten (= 1 uur) worden besteed aan individuele begeleiding of maximum 7 punten (= 1uur 45 minuten) aan groepsbegeleiding.
 • Het puntenaantal kan nagevraagd worden bij de tabakoloog of aan het loket van uw ziekenfonds.
 • Er kan gewisseld worden van individuele begeleiding naar groepsbegeleiding en omgekeerd.
 • Rookstopbegeleidingen die gebeuren voor 1 januari 2017 worden nog steeds terugbetaald door het ziekenfonds. Prestatiebriefjes uit 2016 kunnen nog ingediend worden bij het ziekenfonds. Meer informatie over de regeling tot en met 31 december 2016 vindt u hieronder.
Bedrag

De bedragen hangen af van uw situatie van de cliënt (een verhoogde tegemoetkoming of niet), de soort begeleiding (individueel of in groep) en de duur van de begeleiding.

 • Met verhoogde tegemoetkoming
  • Individuele begeleiding: maximaal 1 euro per kwartier
  • Groepsbegeleidig: maximaal 0.5 euro per kwartier
 • Zonder verhoogde tegemoetkoming
  • Individuele begeleiding: maximaal 7.5 euro per kwartier
  • Groepsbegeleidig: maximaal 1 euro per kwartier

Indien tabakologen meer dan het vastgelegde maximumbedrag aanrekenen, valt de consultatie niet onder het terugbetalingssysteem en moet u als deelnemer het volledige bedrag zelf betalen.

Jongeren tot en met 20 jaar betalen even weinig als mensen met een verhoogde tegemoetkoming.

Meer informatie over voorwaarden, registratie voor het kadaster en facturatie voor tabakologen vindt op de website van Zorg en Gezondheid.

Veracx Hannelore

Voor een afspraak : Rumbeeksesteenweg 130, 8800 Roeselare

051/25 40 31 – kinedecaestecker@gmail.com

smoking